Preoperativa patientenkäter

På denna sida hittar du som vårdgivare preoperativa frågeformulär att ge till patienter för besvarande. Överst finner du också ett dokument innehållande anvisningar om hur frågeformulären ska hanteras.

I korthet ombesörjer i registret deltagande enheter att patienterna fyller i frågeformulären före ingreppet. Fotledsregistrets centrala kansli på ortopeden i Malmö ombesörjer att frågeformulär också skickas ut till patienterna postoperativt.

Publicerad: 22 september 2020
Senast uppdaterad: 21 februari 2023