Det Nationella Fotledsregistret
Inrapportering och kvalitetsanalys av fotledsproteser,
fotledsartrodeser och supramalleolära tibiaosteotomier
Länk för direktrapportering: RC Syd
Total fotledsprotes är numera en etablerad metod för behandling av artros och inflammatoriska sjukdomstillstånd i fotleden. Det finns en lång tradition i Sverige, speciellt i Malmö, där den första fotledsprotesen av 1:a generationen insattes 1974. Dessa fotledsproteser visade sig emellertid ge dåliga resultat och övergavs i Sverige i mitten av 1990-talet. Ocementerade två-komponentsproteser (2:a generationen) introducerades aldrig i Sverige men redan 1993 insattes i Sverige den första ocementerade fotledsprotesen med meniskfunktion (3:e generationen) i Malmö. 1997 kom verksamheten igång i Falun och på St.Görans sjukhus samt 1998 i Lund.

Tanken på att upprätta ett nationellt register uppkom 1997 och samma år startades detta register. Registret handlades från början i Falun och rapporteringen sköttes med pappersformulär. Från 2005 handlades registret på Södersjukhuset och sedan 2007 sker rapportering via Ortopedkliniken i Malmö. Den centrala databasen finns hos RC-syd i Lund. Även fotledsartrodeser och supramalleolära osteotomier rapporteras sedan 2008 på samma sätt som fotledsproteser och steloperationer i fotleden.