General professional publications

On this page you can download general Swedankle-related professional publications.

2018

Carlsson Å.
En betraktelse över begreppet bakfoten
Fotkirurgisk Tidskrift (2) 2018
Click here to download this publication (PDF format, 3 MB; language: Swedish).

2015

Carlsson Å.
Människans fot i konsten
Fotkirurgisk Tidskrift (1) 2015
Click here to download this publication (PDF format, 239 kB; language: Swedish).

Carlsson Å.
Det svenska fotledsregistret
Fotkirurgisk Tidskrift (1) 2015
Click here to download this publication (PDF format, 361 kB; language: Swedish).

2013

Carlsson Å.
Oklara ledbesvär kan vara hemokromatos
Ortopediskt Magasin (3) 2013
Click here to download this publication (PDF format, 9 MB; language: Swedish).

Publicerad: 26 april 2021
Senast uppdaterad: 26 april 2021