Nationell patientinformation och patientens rättigheter

Information från stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister

Stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister har sammanställt information om kvalitetsregister och patientens rättigheter. Denna information riktar sig såväl till dig som är patient som till dig som är vårdpersonal i behov av stöd för att utarbeta patientinformation på din arbetsplats.

Via länkarna nedan kommer du vidare till det område som står i respektive rubrik.

Lättläst information för patienter

Klicka här för att komma till en lättläst version av patientinformation.

Patientinformation vid forskningsstudier

Klicka här för att komma till information och stöd gällande studiespecifik patientinformation.

Stöd för information till patienter

Klicka här för att komma till stöd för utarbetande av patientinformation med bland annat mallar.

På sidan du kommer till via länken ovan finns även generell information om kvalitetsregister på språken arabiska, engelska, persiska och somaliska.

Lagar och rättigheter

Via länkarna nedan kommer du till andra nationella verksamheter med viktig information om lagar och patientens rättigheter.

Patientdatalagen

Klicka här för att komma till information om patientdatalagen hos Riksdagen.

Dataskyddsförordningen

Klicka här för att komma till information om dataskyddsförordningen (GDPR/The General Data Protection Regulation) hos Integritetsskyddsmyndigheten.

Publicerad: 21 september 2020
Senast uppdaterad: 31 maj 2023