Board

Chairman

Björn Rosengren
Ortopediska kliniken
Skånes Universitetssjukhus in Malmö
bjorn.rosengren@med.lu.se

Secretary

Carina Malm
Ortopediska kliniken, Ingång 22, plan 4
Skånes Universitetssjukhus in Malmö
205 02 Malmö
040-33 20 30 (telefontid är 08:00–11:00)
carina.malm@skane.se

Patient representative

Ingrid Altin
Dala-Järna

Kerstin Nilsson
Göteborg

Additional board members

Anders Henricson
Ortopediska kliniken
Falu Lasarett
anders.henricson@regiondalarna.se

Johan Fintland
Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Mölndal
johan.fintland@vgregion.se

Kristian Xintaris
Capio Ortopediska Huset i Stockholm
kristian.xintaris@capio.se

Åse Hautau
Legitimerad fysioterapeut
Atleva FotCenter i Göteborg
ase.hautau@fotcenter.nu

Publicerad: 26 april 2021
Senast uppdaterad: 21 februari 2024