Allmänt om fotledsproteser

Vid ledsvikt i fotleden till följd av reumatism, förslitning/utnötning eller skador är behandlingen i första hand medicinering, inlägg, stabiliserande förband eller skoanpassning. När dessa behandlingsformer inte längre har någon verkan och när smärta och gångsvårigheter är stora överväger man operativ behandling. De operationer som då närmast kommer ifråga är steloperation eller ledprotes.

Moderna fotledsproteser har använts i Sverige sedan 1993. De förstörda ledytorna byts ut mot metallkomponenter som är konstruerade för att växa fast mot benytorna. Mellan metalldelarna sätts en plastdel (”menisk”) in som glider mot metalldelarna så att en rörlighet bibehålles i fotleden. Detta är en stor fördel vid vanlig gång, även om rörligheten sällan blir lika stor som i en helt frisk och normal fotled.

Fotleden är en mycket komplicerad led och problem kan ibland uppstå efter insättningen av protesen. Protesdelarna kan lossna och obalans och instabilitet i fotleden kan någon gång uppträda. Infektion kan, liksom efter alla kirurgiska ingrepp, också förekomma, men det är ovanligt.
Vid problem av större grad kan man ibland byta ut en komponent, men oftast blir det vid stora problem fråga om att istället helt ta bort protesen och göra en steloperation.

Metoden att ersätta leden med en protes är idag väletablerad och nationella och internationella uppföljningar visar att 90 procent av proteserna sitter kvar efter fem år och cirka 80 procent efter tio år. Resultaten är alltså inte riktigt så bra som efter knä- eller höftprotesoperationer, men ändå tillräckligt bra för att rättfärdiga användandet av fotledsproteser.

Vid mycket stora felställningar, uttalad instabilitet eller kraftig stelhet väljer man som förstahandsalternativ steloperation. Detta ger i de flesta fall ger god smärtlindring, men på bekostnad av rörligheten i fotleden. Komplikationer i form av infektion och bristande benläkning kan någon enstaka gång också förekomma efter denna typ av operation.

Operation med fotledsprotes utförs endast vid ett fåtal ortopediska kliniker och av ett fåtal operatörer för att säkerställa den kirurgiska kvaliteten.

Bilder

Klicka här för att komma till bilder på olika fotledsproteser.

Publicerad: 21 september 2020
Senast uppdaterad: 9 mars 2021