Bakgrund och syfte

Total fotledsprotes är numera en etablerad metod för behandling av artros och inflammatoriska sjukdomstillstånd i fotleden. Det finns en lång tradition av fotledsproteser i Sverige, speciellt i Malmö, där den första fotledsprotesen av första generationen sattes in 1974. Dessa fotledsproteser visade sig dock ge dåliga resultat och övergavs i Sverige i mitten av 1990-talet. Ocementerade tvåkomponentsproteser (andra generationen) introducerades aldrig i Sverige, men redan 1993 sattes i Sverige den första ocementerade fotledsprotesen med meniskfunktion in (tredje generationen) i Malmö. 1997 kom verksamheten igång i Falun och på S:t Görans sjukhus i Stockholm och 1998 kom verksamheten igång i Lund.

Tanken på att upprätta ett nationellt register uppkom 1997 och samma år startades registret. Registret var från början hemmahörande i Falun och rapporteringen gjordes med pappersformulär. Från 2005 sköttes registret istället ifrån Södersjukhuset och sedan 2007 sker rapportering via Ortopedkliniken i Malmö. Även fotledsartrodeser och supramalleolära osteotomier rapporteras sedan 2008 på samma sätt som fotledsproteser och steloperationer i fotleden.

Registrets centrala databas finns hos Registercentrum (RC) Syd.

Publicerad: 15 februari 2017
Senast uppdaterad: 3 mars 2021