Rapporter i Computo

I registerplattformen registreras aktuella fotledsingrepp. I den del som kallas Comporto kan man under alternativet ”sök poster” se data som registrerats på den egna enheten/regionen. Det går även att söka och sortera på de aktuella variablerna såsom till exempel diagnos, operationsmetoder etcetera.

I den del som kallas Computo finns förprogrammerade rapporter och man kan som användare exempelvis ta fram värdena i de pre- och postoperativa PROM-enkäterna EQ-5D, SEFAS och SF-36, gällande både del- och totalscorer.

För mer information om Computo-rapporter finns en nedladdningsbar manual i nedladdningsboxen på sidan du nu befinner dig.

Publicerad: 22 september 2020
Senast uppdaterad: 12 april 2021