Länkar

Nedan hittar du länkar relaterade till Svenska Nationella Fotledsregistrets verksamhet. Klicka på en länk för att komma till den sida som länken nämner.

Registerorganisationer

Registercentrum Syd

Nationella Kvalitetsregister

Ortopediska Register

Nationella register som inkluderar fotledsproteser

Det norska nationella registret för ledproteser

National Joint Registry (for England and Wales)

New Zealand Orthopaedic Association Joint Registry

The Australian Orthopaedic Association National Joint Replacement Registry

Organisationer

American College of Foot and Ankle Surgeons

American Orthopaedic Foot and Ankle Society (AOFAS)

European Foot & Ankle Society (EFAS)
Här finns länkar till anslutna nationella föreningar.

The European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology (EFORT)

International Federation of Foot and Ankle Societies (IFFAS)

Svensk Ortopedisk Förening (SOF)

Svenska Fotkirurgiska Sällskapet

Svensk Reumakirurgisk Förening

Fottidskrifter

Foot & Ankle Surgery

Foot & Ankle International

Foot & Ankle Clinics

Journal of Foot and Ankle Surgery

Techniques in Foot & Ankle Surgery

The FOOT

Övriga relaterade tidskrifter

Acta Orthopaedica

Archives of Orthopaedic and Trauma Surgery

Der Orthopäde

International Orthopedics

Journal of Bone & Joint Surgery

Ortopediskt Magasin

Publicerad: 18 december 2014
Senast uppdaterad: 26 april 2021