PROM-rapporter

På denna sida kan du se PROM (Patient Reported Outcome Measures/Patientrapporterade mått)-rapporter från Svenska Nationella Fotledsregistret.

Klicka på bilderna för att öppna dem i större format.

Graf som visar rapporterade preoperativa PROM för protes 2022 till 2023.
Rapporterade preoperativa PROM för protes perioden 220101–230101.
Graf som visar rapporterade preoperativa PROM för artrodes 2022 till 2023.
Rapporterade preoperativa PROM för artrodes perioden 220101–230101.
Publicerad: 30 mars 2021
Senast uppdaterad: 24 februari 2023