Det Nationella Fotledsregistret
Inrapportering och kvalitetsanalys av fotledsproteser,
fotledsartrodeser och supramalleolära tibiaosteotomier
Länk för direktrapportering: RC Syd
Styrgrupp

Björn Rosengren Ortopediska kliniken, Skånes Universitetssjukhus i Malmö
(Registerhållare)

Åke Carlsson Ortopediska kliniken, Skånes Universitetssjukhus i Malmö (Biträdande registerhållare)

Krister Angel Capio Movement

Kerstin Nilsson, Göteborg, patientrepresentant

Åse Hautau leg fysioterapeut Sahlgrenska Universitetssjukhuset Mölndal

Anders Henricson Ortopediska kliniken, Falu Lasarett

Projektsekreterare:
Carina Malm Ortopediska kliniken, Skånes Universitetssjukhus i Malmö