Det Nationella Fotledsregistret
Inrapportering och kvalitetsanalys av fotledsproteser,
fotledsartrodeser och supramalleolära tibiaosteotomier
Länk för direktrapportering: RC Syd
Styrgrupp

Åke Carlsson Ortopediska kliniken, Skånes Universitetssjukhus i Malmö (Registeransvarig)

Maria Cöster Leg Läk, Skånes Universitetssjukhus i Malmö

Per-Anders Hamrén, Patientrepresentant, Ösmo

Anders Henricson Ortopediska kliniken, Falu Lasarett

Anna Petersson Leg Sjuksköterska, Ortopediska kliniken Länssjukhuset i Kalmar

Björn Rosengren Ortopediska kliniken, Skånes Universitetssjukhus i Malmö

Per-Henrik Ågren Leg läkare, Stockholms Fotkirurgiklinik, Sophiahemmet, Stockholm

Projektsekreterare:
Carina Malm Ortopediska kliniken, Skånes Universitetssjukhus i Malmö