Det Nationella Fotledsregistret
Inrapportering och kvalitetsanalys av fotledsproteser,
fotledsartrodeser och supramalleolära tibiaosteotomier
Länk för direktrapportering: RC Syd

Salto

Star

Hintegra

Buechel-Pappas

Mobility

AES

Zenith

CCI Evolution

Box ankle

TM-ankle