PROM-rapporter

På denna sida kan du se PROM (Patient Reported Outcome Measures/Patientrapporterade mått)-rapporter från Svenska Nationella Fotledsregistret.

Klicka på bilderna för att öppna dem i större format.

Graf som visar rapporterade preoperativa PROM för protes 2020 till 2021.
Rapporterade preoperativa PROM för protes perioden 200101–210101.
Graf som visar rapporterade preoperativa PROM för artrodes 2020 till 2021.
Rapporterade preoperativa PROM för artrodes perioden 200101–210101.
Publicerad: 30 mars 2021
Senast uppdaterad: 28 april 2023