Det Nationella Fotledsregistret
Inrapportering och kvalitetsanalys av fotledsproteser,
fotledsartrodeser och supramalleolära tibiaosteotomier
Länk för direktrapportering: RC Syd
Kontakt

Projektsekreterare:
Carina Malm
Ortopediska kliniken Ingång 22, plan 4
Skånes Universitetssjukhus i Malmö
205 02 Malmö

Telefon 040-33 20 30. kl 08.00 - 11.00