Det Nationella Fotledsregistret
Inrapportering och kvalitetsanalys av fotledsproteser,
fotledsartrodeser och supramalleolära tibiaosteotomier
Länk för direktrapportering: RC Syd
Pre-operativa frågeformulär att besvaras av patienter

Anvisningar för personal ang frågeformulär (pdf)

Primärprotes (pdf)
Protesrevision (pdf)
Artrodes (pdf)
SMO_Osteotomi (pdf)