Det Nationella Fotledsregistret
Inrapportering och kvalitetsanalys av fotledsproteser,
fotledsartrodeser och supramalleolära tibiaosteotomier
Länk för direktrapportering: RC Syd
Pre-operativa frågeformulär att besvaras av patienter

Anvisningar för personal ang frågeformulär (pdf)

Primärprotes (word)
Protesrevision (word)
Artrodes (word)
SMO_Osteotomi (word)