Det Nationella Fotledsregistret
Inrapportering och kvalitetsanalys av fotledsproteser,
fotledsartrodeser och supramalleolära tibiaosteotomier
Länk för direktrapportering: RC Syd
Allmänna publikationer för professionen

Åke Carlsson
Oklara ledbesvär kan vara hemokromatos
Ortopediskt Magasin (3) 2013
PDF

Åke Carlsson
Det svenska fotledsregistret
Fotkirurgisk Tidskrift (1) 2015
PDF

Åke Carlsson
Människans fot i konsten
Fotkirurgisk Tidskrift (1) 2015
PDF

Åke Carlsson
En betraktelse över begreppet bakfoten
Fotkirurgisk Tidskrift (2) 2018
PDF